Омуртканын остеохондрозу

Остеохондроз эң оор түрү болуп саналатомуртканын остеохондрозуомуртканын дегенеративдик-дистрофиялык жабыркашы, бул омуртка аралык дисктин ядросунун пульпосусун талкалоого негизделген, андан кийин чектеш омурткалардын денелеринин деформациялары, омуртка аралык муундар, байламталык аппараттардын бузулушу, нерв системасынын жана кан тамырлардын тартылышы патологиялык процессте.

Остеохондроздун кеңири тараган формаларынын бири - бул бел омурткасынын, тагыраак айтканда, люмбосакралдык омуртканын остеохондрозу. Өтө көп - эркектер дагы, аялдар дагы - белдин остеохондрозунун ар кандай түрлөрү жана анын татаалдашынан улам пайда болгон белдин, сакрумдун, төмөнкү учтардагы белдин оорушун жакшы билишет. Убактылуу эмгекке жарамсыздыктын жана майыптыктын себептеринин ичинен бул оору биринчи орундардын бирин ээлейт.

Оорунун жүрүшү өнөкөт мүнөзгө ээ, адатта курчуп турган мезгилдери бар. Көбүнчө, остеохондроздун күч алышы бел омурткасын көтөрүп көтөрүп жүрүү, оор салмак, гипотермия, стресс, травма.

Омуртканын остеохондрозу - себептери, пайда болуу механизми

Остеохондроздун бирден-бир себеби аныктала элек, оору көп факторлуу деп эсептелет. Эң популярдуу теория омуртканын остеохондрозунун себеби булчуңдардын туруктуу чыңалуусу же булчуңдардын гипотониясы, булчуңдардын физиологиялык эмес чыңалуусу, бул омуртка сегменттеринин ашыкча жүктөлүшүнө, алардын кан менен камсыз болушунун начарлашына жана акыр аягында омуртка аралык дисктердин жана муундардын деградациясы, натыйжада остеохондроз пайда болот.

Омурткалар аралык дисктердин эрте картаюунун себеби эндокриндик жана зат алмашуунун бузулушу, остеохондроздун өнүгүшүнө тукум куучулук, аутоиммундук бузулуулар, микротравма болушу мүмкүн. Висцералдык, башкача айтканда, ички органдар менен байланышкан терс ролу, омуртканын остеохондрозунун өнүгүшүндөгү патологиялар дагы далилденген. Оорунун өнүгүшүндө жагымсыз тукум куугучтуктун ролу чоң. Белдин остеохондрозунун пайда болушуна тукум куума факторлордун салымы болжол менен 60% ды түзөт, калганы омурткага терс таасирин тийгизген факторлорго таандык.

Омуртканын белде жана башка бөлүктөрүндө остеохондроздун өнүгүшүнө себепчи болгон факторлор өтө көп. Алардын негизгилерине төмөнкүлөр кирет: дене түзүлүшүнүн туура эмес абалы, кыймылсыздык, оор жүктү же күтүүсүздөн ашыкча жүктү көтөрүп жүрүүнүн натыйжасында белдин булчуңдарынын ашыкча күч алышы, гормоналдык өзгөрүүлөр, эндокриндик жана соматикалык оорулар, ткандардын кан менен камсыз болушунун үзгүлтүккө учурашы. омуртка, эмоционалдык стресс, жашка байланыштуу өзгөрүүлөр, начар тамактануу. Ушул факторлордун таасири менен дегидратация жана кан айлануунун бузулушу, кичинекей муундардагы артроз жана сублуксация процесстери, сөөктүн өсүшү, жайылып кеткен дисктер - грыжа омуртканын структураларында акырындап көбөйөт.

Кыймылсыз жашоо образы жана белдин жабыркашы - бел остеохондрозунун эң ачык себептери. Демек, тобокелдик тобуна биринчи кезекте кесиби түздөн-түз аркасынын жүгү менен байланышкан адамдар кирет. Бул кесиптердин өтө кеңири чөйрөсү - сатуучулар жана официанттар, хирургдар жана мугалимдер - жумуш убактысынын көпчүлүк бөлүгүн тикесинен сарптоого аргасыз болушат. Тобокел тобуна куруучулар жана кыймылдаткычтар, ошондой эле, кесипке байланыштуу, омурткасында чоң жүк бар спортчулар кирет. Мындан тышкары, айдоочулар, ар кандай кеңсе кызматкерлери, программисттер - башкача айтканда, кыймылсыз кыймылдаткандар жана гиподинамия менен жабыркагандар - бел омурткасынын остеохондрозунан жабыркашат.

Бел омурткасынын остеохондрозунун белгилери

Бел остеохондрозу менен ар кандай мүнөздөгү оору сезимдери мүмкүн. Бул узак отурганда же уйкудан кийин пайда болгон оорутуучу оорулар дагы, эң ыңгайсыз абалда калган жана түздөө мүмкүнчүлүгүн бербеген курч атуу да болушу мүмкүн. Нерв тамырларын чымчуу, жүлүндүн өз нервдерин дүүлүктүрүү, бел омурткасынын иннервация зонасында жайгашкан булчуңдардын жана байламталардын шишиши жана дүүлүгүшү ооруга алып келет.

Оору синдрому радикулярдык структуралардын кысылышынан (радикулопатия), жүлүндүн кысылуусунан (компрессиялык миелопатия), кысуудан улам кан менен камсыздоонун начарлашынан жүлүндүн жабыркашынан, камсыздоочу артериялардын жана тамырлардын тарышынан (стенозунан) келип чыгышы мүмкүн ( кысуу-кан тамыр миелоишемиясы).

Компрессиянын себеби төмөнкүлөр болушу мүмкүн: чыгып кетүү жана грыжалар аралык омуртка аралык дисктер, спондилолистез (омуртканын түпкүлүгүнө карата алдыга жылышы), омуртка сегментиндеги остеофиттердин жана кемирчек ткандардын көбөйүшү. Натыйжада, бел омурткасынын остеохондрозу каналдын тарышына, жүлүн нервдери же кан тамыр структуралары өтүп, белгилүү бир шарттарда (ыңгайсыз кыймыл, физикалык күч, магистралдын ийгиликсиз айлануусу ж. б. ), кысылууга (кысуу) алып келет. ) пайда болушу мүмкүн. Нервдик структуралардын кысылышы ар кандай оору синдромдоруна, булчуңдардын спазмдарына алып келет. Кан тамырлардын кысылышы кан менен камсыздоонун бузулушун шарттайт - ушул идиштен же артериядан азыктанган органдын ишемиясы башталат.

Омуртканын остеохондрозунун клиникалык синдромдору

Бел остеохондрозундагы клиникалык көрүнүш омуртканын симптомдорунун комплекси (белдин статикасынын жана динамикасынын өзгөрүшү) жана омурткадан тышкары симптомдор менен аныкталат, бул омуртканын ломбосакралдык аймагындагы неврологиялык жана кан тамыр структураларынын дисфункциясы деп түшүнүлөт.

Бел остеохондрозу омуртка синдромдору

Бел остеохондрозу менен омуртка синдрому төмөнкү симптомдордун комплекси менен мүнөздөлөт:

 • омуртка функционалдык-анатомиялык сегментинин конфигурациясынын бузулушу: лордоз, сколиоз же лордосколиоз түздөлүп же (аз) көбөйөт.
 • бузуу мобилдүүлүгү поясницы, кыймылдын төмөндөшү, булчуң-тоник дисбаланс, чыңалуудан келип чыккан чыңалуу да, үстүртөн полиартикулярдык булчуңдар.
 • активдүү жана пассивдүү кыймылдар учурунда жергиликтүү оору жана оору, бул тоникалык булчуңдардын чыңалышын шарттайт.
 • омуртка аралык дискинин жана бүтүндөй омуртка-мотор сегментинин жазгы-кыймылдаткыч функциясын бузуу.
 • жабыркаган аймактагы омуртканын остео-байламталуу түзүмдөрүнүн жергиликтүү сезгенүүсү (сезимталдуулуктун жогорулашы) (пальпация учурунда сезимталдык, жергиликтүү (регионалдык) омуртка жана / же омуртка оору синдрому).

Бел омурткасынын остеохондрозу менен омуртка патологиясы ар дайым байкаларын белгилей кетүү керек. Миелопатия, радикулопатия жана миелорадикулопатия белгилеринин омуртка синдромунун ачык-айкын клиникалык жана морфологиялык белгилери жок болушу, эреже катары, бейтапты нерв тутумунун баштапкы ("омуртка эмес") жабыркашына текшерүүнү талап кылат.

Бел омурткасынын остеохондрозундагы экстравертебралдык (рефлектордук жана кысуу) синдромдор

Экстравертебралдык синдромдор эки чоң топко бөлүнөт: рефлекс жана кысуу.

Рефлектордук синдромдор кысылуу синдромдорунан мурун пайда болот жана нерв тамырларынын рецепторлорунун омуртка каналы аркылуу жүлүн каналынан чыгып кетишинен келип чыгат. Кыжырдануу омуртка аралык грыжа, сөөктүн өсүшү, ошондой эле кан тамырлардын бузулушу (шишик, кан айлануунун начардыгы), сезгенүүдөн келип чыгышы мүмкүн. Айрым учурларда, бул катуу ооруга алып келет, ал жергиликтүү жерлерде гана эмес, нерв бойлоп, дүүлүгүү очогунан - "чагылган оору" деп аталат. Чагылган оору кыска жана кескин болушу мүмкүн ("lumbago") ) же тажатма жана узакка созулган. Зақымдалган нервдин иннервация зонасында вегетативдик бузуулар болушу мүмкүн (күйүп кетүү, каздын бүдүрчөлөрү, сезгичтиктин начарлашы). Миофассиялык оору мүмкүн - кыймылдын чектелишине алып келген булчуң спазмы.

Рефлектордук синдромдорго оорунун курч өнүгүшүндө лумбаго ("лумбаго") жана субакуталык же өнөкөт курста лумбодиния кирет.

Компрессиялык синдромдор - бул жүлүндүн кыймыл сегменттеринин аймагындагы нервдерди, кан тамырларды жана жүлүндү кысуудан, кысуудан келип чыккан синдромдор. Люмбосакралдык аймактын остеохондрозундагы компрессиялык синдромдор радикулярдуу жана кан тамыр-радикулярдуу болуп бөлүнөт. Компрессиялык синдромдун өзгөчө учуру миелопатия - жүлүндүн бузулушу.

Радикулярдык синдромдор (радикулопатия), адатта, жүлүндүн тамырларынын бузулушун шарттаган дисктин чыгып кетишинен келип чыгат. Пайда болгон радикулярдык симптомдор жабыркаган омуртка сегментинин деңгээлине туура келет. Көбүнчө L4-S1 тамырлары жабыркайт.

Тамыр-радикулярдык неврологиялык оорулар тамырдагы грыжанын кысылышынан жана аны менен кошо өткөн радикулярдык артериядан келип чыгат. Бул учурда, буттун экстензордук булчуңдарынын перифериялык парези же параличи менен мүнөздөлгөн "паралитикалык sciatica" тез катастрофалык түрдө өнүгүшү мүмкүн. Мындай учурларда кыймылдын бузулушунун пайда болушу оору синдромунун жоголушу менен коштолот.

Андан да оор неврологиялык көрүнүштөр радикулярдык-жүлүн артерияларынын бузулушунан улам жүлүндүн кан менен камсыз болушун начарлатат. Бул учурда өнөкөт дискиркулятордук миелопатия, адатта, жүлүндүн белдин жоондугу деңгээлинде өнүгөт.

Бел омурткалуу радикулярдык синдромдордун эң ыңгайсыз варианты - каудалдык синдром деп аталган кауда эквинасынын кысылышы. Көбүнчө, жабыркаган сегменттин деңгээлинде бардык тамырларды кысуучу, орточо диск грыжасы пайда болот.

Омуртканын остеохондрозунун клиникалык классификациясы. Остеохондроздун даражалары

Белдин остеохондрозун даражалар боюнча классификациялоо оорунун клиникалык көрүнүштөрүн системалуу мүнөздөө үчүн колдонулат. Бул классификация системалуу түрдө оорунун белгилерин сүрөттөйт жана пациент ооруган учурдан башталат.

Остеохондроздун 1 даражасы

Бул күтүлбөгөн кыймылдан же ашыкча күчтөн улам пайда болгон омуртка аралык диск жарылганда пайда болот. Ал өзүн күтүүсүздөн оорутат, омурткада электр тогунун өтүү сезими пайда болот, булчуңдар рефлекстик чыңалууда.

Остеохондроздун 2 даражасы

Экинчи даража омуртка аралык протрузия жана жүлүндүн туруксуздугу симптомдору түрүндө көрүнүшү мүмкүн. Күч менен күчөгөн өнөкөт оору. Ремиссиянын жана курчуунун аралыгы кезектешип турат. Моюн омурткасы моюн оорусу менен мүнөздөлөт, узак убакыт бою бир позицияда тургандан кийин күчөйт, башы ооруйт, колу ооруйт, далысы ооруйт, маал-маалы менен ыңгайсыздык же манжалар сезилет. Бел омурткасы үчүн - белдин оорушу, глутеалдык аймактын оорушу, сакрумда кайталануучу оору, буттарда тез-тез чарчоо.

Остеохондроздун 3 даражасы

Ал грыжа дискинин симптомдору (жабыркаган нервди бойлой оору, колдун же буттун сезиши, басуунун өзгөрүшү, баштын оорушу) же омуртка аралык грыжанын алыскы белгилери (моюн омурткасында: тез-тез баш оору, кулак шуу, баш айлануу, көрүү, угуу, колдогу булчуңдардын күчүнүн төмөндөшү; көкүрөк омурткасында: жүрөктүн кагышы, дем алуу кыйын; бел омурткада: бөйрөк оорулары, ашказан-ичеги-карын, жыныс органдарынын бузулушу, буттун сезими же алсыздыгы).

Остеохондроздун 4 даражасы

Остеохондроздун төртүнчү даражасы грыжа көрүнбөй калган учурдан башталат, адатта, оорунун көрүнүштөрү төмөндөп кетиши мүмкүн, бирок омуртканын туруксуздугу, омурткалардын тайып кетиши же буралышы же алардын толук бекитилиши бири-бири дагы деле кала берет. Аларга жүлүн нервдерин кысып же жүлүн каналын тосуп (жүлүн каналынын экинчи стенозу) жана жүлүндү (жүлүндүн ишемиясы) кысып турган өсүмдүктөрдүн (остеофиттер) өсүшүнүн көрүнүшү кошулушу мүмкүн. Мындан тышкары, хирургияны тез арада алып салса (ар кандай иннервация бузулуулары, парез, сезгенүү) операциянын кесепеттерин төртүнчү даража деп айтууга болот.

Омуртканын остеохондрозун дарылоо

Белдин курч оорусу биринчи жолу пайда болгондо, бөйрөк коликасынын, аппендициттин же шашылыш медициналык жардамды талап кылган башка оорулардын алдын алуу үчүн, сөзсүз түрдө врачка кайрылып, диагноз коюңуз.

Эгерде белдин оорушунун себеби белгилүү болсо жана бул омуртканын бел каптоочу остеохондрозунун күчөшү болсо, биринчи кезекте, омурткага болгон жүктү мүмкүн болушунча азайтуу керек. 3 - 7 күн бою төшөктө эс алууну байкоо керек - кээде бул ооруну бир аз азайта алат. Бирок калыбына келтирүүнү тездетүү үчүн туура, башкача айтканда, натыйжалуу дарылоо керек. Ал адам организминдеги өзүнүн коргоочу жана ден-соолукту чыңдоочу процесстерине түрткү бериши керек. Дарылоодо жабыркаган жердин локализациясы, оорунун баскычы, организмдин функционалдык абалы жана анын айрым системалары эске алынышы керек. Бул ооруну хирургиялык жол менен дарылоо өтө оор учурларда гана көрсөтүлөт. Көбүнчө остеохондрозду консервативдик дарылоонун ар кандай ыкмалары колдонулат.

Бел остеохондрозун консервативдик жол менен дарылоо

Дарылоонун консервативдик методдору, биринчи кезекте, баңги дарылоо. Ооруну басаңдатуу, ошондой эле көп учурда омуртка синдромунун себеби болгон сезгенүүнү азайтуу үчүн, стероиддик эмес сезгенүүгө каршы дары-дармектер таблетка түрүндө же курч учурларда сайма түрүндө дайындалат. Кээде, анальгетик сайгандан кийин, оору басаңдап, дарынын узактыгы бүткөндө дагы кайталанбайт. Бул оору булчуңдардын спазмына алып келүүчү туңгуч чөйрөнү бузууга жетиштик, ал эми булчуңдардын чыңалышы ооруну күчөтөт дегенди билдирет. Бирок, эгерде оору узак убакытка чейин улана берсе, анда NSAIDдин ар кандай терс таасирлери бар экендигин жана узак убакытка чейин кабыл алсаңыз, каалабаган татаалдашууларды - кандагы лейкоциттердин азайышын, андан кийинки кыйынчылыктарды унутпоо керек. ичеги-карын.

Көбүнчө пациенттердин жалпы абалын жакшыртуу үчүн 1-3 жумага седативдер (седативдер), ошондой эле антидепрессанттардын аз дозалары дайындалат. Омуртканын остеохондрозу менен, эгерде зарыл болсо, новокаиндик блокада пайда болот. Жакында ооруну басаңдатуу үчүн антиконвульсандык дары ийгиликтүү колдонулуп келе жатат.

Компрессиялык синдромдорду азайтуу үчүн кол менен терапия, тартуучу дарылоо (омуртканын тартуу) жана өзгөчө учурларда хирургия колдонулат.

Омуртканын байланган-муундагы аппаратынын фиксация касиеттери начарлаганда, фиксациялоочу шаймандарды - корсет, жака, бинт ж. б. Бирок, фиксация шаймандарын чектелген убакытта гана колдонсо болот, анткени аларды колдонууда булчуңдардын алсырашы байкалат. Ал эми омуртканын остеохондрозу менен ооругандар үчүн келечекте булчуң корсетин бекемдөө өтө маанилүү.

Кийин курч симптомдорду алып салгандан кийин, биринчи кезекте булчуңдардын фиксациясын түзүү, андан кийин бузулган структуралардын регенерация процесстерин стимулдаштыруу милдети турат. Бул үчүн терапиялык көнүгүүлөр, рефлексотерапия, массаж колдонулат. Бул үчүн хондропротекторлор (кемирчек ткандарын калыбына келтирүүчү дары-дармектер) колдонулат. Ошондой эле кан тамырлардын абалын жакшырткан дары-дармектер (ангиопротекторлор), витаминдер, биринчи кезекте В тобундагы, сөөк ткандарынын абалын жакшырткан кальций препараттары.

Омуртканын остеохондрозун дарылоодо физиотерапиялык процедуралар кеңири колдонулат. Алар ооруну жана ткандардын шишишин азайтып, кан айланууну жакшыртып, булчуңдардын бекитилишине түрткү берет. Жол-жоболору айкалыштырылышы мүмкүн, кезектешип. Физиотерапия методдорун колдонсо болот, мисалы:

 • арткы жана жабыркаган буттардын жабыркаган аймагын дарсонвализациялоо;
 • электрофорез;
 • аз энергиялуу лазердик нурлануу;
 • УЗИ;
 • магнит талаасынын таасири;
 • жылуулук процедуралары.

Санаторийдин шарттарында баткак, озокерит, парафин кошулмалары, радон, сульфид, күкүрт суутек, скипидар жана башка ванналар ийгиликтүү колдонулат.

Толук кандуу регенерацияны өнүктүрүү үчүн бир топ узак убакыт талап кылынарын, жагымдуу шарттарда, алтынчы айда болгонун унутпаш керек. Ошондуктан, дарылоо узак мөөнөттүү болушу керек. Аны айкалышта жүргүзүү керек, башкача айтканда, дарыларды физиотерапия жана физиотерапия көнүгүүлөрү менен айкалыштыруу.